ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พระกฤษณะ : วันประสูติ และการบูชารัก


ในคัมภีร์ปุราณะ มหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ และตำนานเก่าต่างๆ ของอินเดีย รวมถึงคัมภีร์ทางศาสนาฮินดูอื่นๆ ได้บันทึกและกล่าวถึงไว้ว่า พระวิษณุเทพได้อวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็ญให้แก่เหล่ามวลมนุษย์ทั่วไป ในช่วงเหตุการณ์โลกเกิดกลียุคและเกิดความไม่สงบสุขจากเหล่าอสูร จึงทรงอวตารลงมาในปางต่างๆ 


ซึ่งปางพระกฤษณะเทพเป็นปางหนึ่งในการอวตาร 10 ปาง ของพระวิษณุเทพนั่นเอง 
ลัทธิไวษณพนิกาย กล่าวไว้ว่าพระกฤษณะเกิดมาเพื่อทำลายอสูร ชื่อกังสะ ซึ่งเป็นลุงของพระกฤษณะเอง อสูรกังสะตนนี้ปลอมตัวมาเป็นกษัตริย์นามว่า อุคราเสน แห่งเมืองมถุรา และได้ใช้อำนาจแย่งชิงมเหสีจากกษัตริย์ (องค์ก่อนหน้า) มาโดยมิชอบ และมเหสีก็ทรงไม่ทราบว่าเป็นอสูรที่แปลงกายมาเป็นสวามีของตน 
อสูรกังสะเมื่อขึ้นครองเมืองก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไป ต่อมาเมื่อพระวิษณุเทพทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงทรงอวตารมาในปางพระกฤษณะเพื่อปราบอสูรกังสะตนนี้


ลักษณะทางศิลป์ ปัจจุบันรูปปั้นนิยมทำรูปพระกฤษณะยืนไขว้ หรืองอพระบาท มี ๒ กร ยกขลุ่ยระดับพระโอษฐ์กำลังเป่าขลุ่ย บางรูปของพระกฤษณะ มีลักษณะผมมุ่นเสียบดอกไม้ มือซ้ายถือดอกบัว มือขวาวางข้างตัว ส่วนด้านซ้ายของพระองค์มีนางราธิกา หรือ ราธา ทรงผมยาว มือขวาถือดอกไม้ส่วนมือซ้ายวางข้างตัว

พระกฤษณะนั้นเป็นบุตรของ พระวสุเทพ(โอรสท้าวศูรราช)และนางเทวกี (บุตรีท้าวอุคระเสน) ในนครมถุรา ครั้งเมื่อนางเทวกีตั้งครรภ์ มีโหรทำนายว่า ทารกในครรภ์นั้น จะเป็นผู้วิเศษมาเกิด พญากงส์ซึ่งเป็นพี่น้องกับนางเทวกี (ซึ่งครองอำนาจด้วยการกบฎต่อจากบิดา และเชื่อคำทำนายว่าบุตรนางเทวกี จะเป็นผู้สังหารตน) จึงจับนางเทวกีและพระวสุเทพ รวมทั้งท้าวอุคระเสน ผู้เป็นบิดาขังเอาไว้ 
เมื่อครบกำหนดคลอดก็สั่งให้ฆ่าทารกเสีย ทำเช่นนี้อยู่ 6 ครั้ง คนที่ 7 แท้ง จนถึงครั้งที่ 8 (ที่จะกำเนิดเป็นพระกฤษณะ) พระวิษณุใช้อิทธิฤทธิ์ย้าย ทารกไปไว้ในครรภ์ นางโหริณีมเหสีฝ่ายซ้ายของพระวสุเทพ ทารกนี้มีนามว่า พระ กฤษณะ มีกายสีดำ มีลักษณะของมหาบุรุษเพียบพร้อม 

พระวสุเทพจึงนำกุมารนี้ไปฝากโคบาล (ผู้เลี้ยงวัว ทำปศุสัตว์)ชื่อนันทะ และนางยโศธา แล้วเอาทารกของนาง ยโศธาเปลี่ยนตัวแทนแต่พญากงส์ทราบเข้าจึงสั่งให้ฆ่าทารกเสียทั้งหมดแล้วให้ ราชบุรุษจับตัวพระกฤษณะมาให้ได้ นันทะและนางยโศธา จึงพาพระกฤษณะ ไปอยู่ที่ตำบล พฤนทาพน พระกฤษณะจึงเติบโตท่ามกลางหมู่โคบาล และให้ความอนุเคราะห์เหล่าโคบาลนี้ ระหว่างนั้นได้แสดงปาฏิหารย์มากมาย อย่างเช่น ยกภูเขาโควรรธนะ จนสามารถมีชัยเหนือพระอินทร์ จนได้ชื่อว่า อุเปนทร = ดีกว่าพระอินทร์ รวมถึง ปราบพญานาค กาลียะ ฯลฯ 

พญากงส์พยายามที่จะสังหาร พระกฤษณะหลายครั้ง ในที่สุดพญากงส์เชิญให้ไปเล่นสรรพกีฬา ในเมืองมถุรา พญากงส์ได้วางตัวมวยปล้ำที่เก่งที่สุดเอาไว้เพื่อกำจัดพระกฤษณะ โดยเฉพาะ แต่พระกฤษณะสามารถเอาชนะได้และได้ฆ่าพญากงส์ตาย จากนั้นพระเจ้าอุคระเสนจึงขึ้นครองเมือง


กฤษณะจัณมาสตามิ (Krishna Janmashtami) 
หรือ ที่รู้จักกันในหลายชื่อต่อไปนี้ Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanthi หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘Jammashtami’ เป็นเทศกาลของชาวฮินดูเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดพระกฤษณะ (Lord Krishna) ซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ เทศกาลนี้มักจะอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กลางเดือนกันยายน (วันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี)

ดังนั้นในตอนเที่ยงคืน รูปบูชาของพระกฤษณะในตอนเด็ก จะถูกนำไปสรงน้ำ ตกแต่งประดาประดาด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับสวยงาม แล้วนำมาวางในเปล เพื่อทำการสักการะบูชา ในตอนเช้าบรรดาแม่บ้านทั้งหลาย จะวาดโครงเท้าของลูกที่ด้านนอกบ้านแล้วโรยด้วยผงแป้งที่ทำจากข้าว แล้วให้ลูกเดินเข้ามาในบ้าน เป็นสัญลักษณ์ของการเข้ามาของพระกฤษณะในบ้านอุปถัมภ์ของพวกเขานั่นเอง ในยามค่ำคืนซึ่งก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่

ในอินเดีย เทศกาลนี้รู้จักกันดีในอีกชื่อคือ ดะฮี ฮันดี (Dahi handi) คำว่า ฮันดี (handi) หมายถึง หม้อดินเผาที่บรรจุนมเปรี้ยวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ดะฮี (Dahi) ซึ่งจะถูกแขวนไว้บนที่สูงก่อนจะถึงงานพิธีสำคัญ บุคคลที่สำคัญที่สุดในสังคมจะใช้ไม้ทุบหม้อฮันดีนี้ให้แตก และเมื่อหม้อแตกนมเปรี้ยวนั้นจะหกใส่ทุกคนเบื้องล่าง เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่ผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเทศกาลนี้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน ก่อนวันสำคัญนี้ชาวฮินดูจะงดอาหาร หรือถือศีลอดหนึ่งวัน และจะออกจากศีลอดในตอนเที่ยงคืน ซึ่งจะมีการฉลองสำคัญขึ้น 

ในวันนี้หม้อดินเผาจำนวนมากจะถูกนำมาแขวนไว้ในที่ ต่างๆ ทั่วเมือง กลุ่มวัยรุ่นที่เรียกว่า โกวินธา (Govinda) จะขึ้นรถบรรทุกท่องไปทั่วเมืองเพื่อไปต่อตัวกันดึงหม้อที่แขวนไว้บนที่สูงลง มา ภายในหม้อมีนมเปรี้ยวดะฮีบรรจุอยู่ ก็จะหกรดใส่ผู้ที่ต่อตัวกัน แถมในหม้ออาจมีเงินรางวัลให้ด้วย และมีหม้อฮันดีดังกล่าวนี้หลายพันใบแขวนไว้ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานทั้งกลุ่มวัยรุ่นและผู้ชมที่ลุ้นอยู่โดยรอบ


ชาวฮินดูทั้งประเทศนอกจากถือศีลอดแล้ว ยังท่องสวดประวัติและคำสอนของพระกฤษณะ ที่เป็นบทโศลกในภควัตคีตา อีกทั้งวัดของพระกฤษณะทุกแห่งจะประดับประดาอย่างสวยงาม และเด็กๆ จะแต่งตัวเป็นพระกฤษณะและนางราธิกา หรือ ราธา  (Radhika , Radha – นางอันเป็นที่รักของพระองค์) ในวัยเด็ก มีการแสดงละครชีวิตของพระกฤษณะโดยเฉพาะในวัยเด็ก พอถึงเที่ยงคืนซึ่งเชื่อว่าเป็นเวลาประสูติของพระองค์ มีพิธีที่เรียกว่า “อารตี (aarti)” จะมีการเตรียมขนมหวานและอาหารจานพิเศษสำหรับผู้ที่ออกจากศีลอดในช่วงเวลานี้ ด้วย  

อีกมุมหนึ่งของพระกฤษณะ : แง่มุมความรัก

ตำนานรักของพระกฤษณะ และ พระนางราธิกา หรือ ราธา ทั้งสององค์สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆ เลี้ยงดูแลวัวมาด้วยกัน นั่นทำให้เกิดความรู้สึกรักกันและจะรอกันตลอดไป  
พระลักษมีรวมเอาความรักระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย บิดามารดากับบุตร เพื่อนกับเพื่อน และหนุ่มสาวเข้าด้วยกันไว้ในองค์เดียวกัน หมายความว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในความรัก จะต้องรักผู้อื่นให้ได้อย่างที่บิดามารดาพึงรักบุตร อย่างผู้ใหญ่พึงมอบให้ผู้น้อย อย่างเพื่อนพึงมอบให้เพื่อน และอย่างชายหญิงพึงมอบแก่กันและกัน  
- แม้พระกฤษณะจะมีชายาถึง 16,108 นาง
- แม้นางราธาจะมีสามีอยู่ก่อนแล้ว

- แม้บางท่านจะบอกว่านางราธารักพระกฤษณะแบบเทิดทูนมากกว่าเชิงชู้สาว
แม้พระกฤษณะจะมีเมียมากมายและแต่งงานหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็เล่ากันว่าพระองค์มีพระนางราธาอยู่ในใจเสมอและรักมากที่สุด และพระนางราธาก็รักพระกฤษณะอย่างสุดหัวใจและรอพระกฤษณะเสมอ ทำให้เราเห็นรูปเคารพขององค์พระกฤษณะคู่กับพระนางราธาอยู่บ่อยครั้ง  


พระกฤษณะได้เดินทางไปปราบอสูรหลายครั้ง ในที่สุด พระองค์ก็ได้ออกไปหาทำเลสร้างเมืองใหม่
โดยให้พระวิศวกรรมเนรมิตเมืองให้เสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นย้ายตระกูลยาฑพออกไปยังเมืองใหม่ นามว่า "ทวารกา"

เมื่อย้ายมาอยู่เมืองทวารกาแล้ว พระกฤษณะก็ออกเสาะแสวงหาชายาให้กับพระองค์เองและพระพลราม
พระพลรามได้แต่งงานกับ นางเรวาตี (Revati) ส่วนพระกฤษณะเข้าพิธีแต่งงานกับ นางรุกมินี (Rukmini) แต่ก่อนหน้านั้น ก็ต้องต่อสู้กับ "รุกมา"และ "สีสุปาละ" พี่ชายของนางรุกมินี ซึ่งเป็นญาติของพระกฤษณะ และหมายปองนางรุกมินีเช่นกัน
หลังการแต่งงาน พระกฤษณะก็ยังต่อสู้กับอสูรอื่นๆ อีกมากมาย และได้ชายามาอีก 7 องค์ เช่น
นางชามภวาตี (Jambavati) บุตรีของชามภูวาล ผู้เป็นกษัตริย์แห่งหมี 
นางสัตยภามา (Satyabhama) ธิดาของสัตราชิต
นางกัลลินดิ (Kalindi) ธิดาของพระอาทิตย์ 

และชายาอีก 4 องค์จากการปราบปรามอสูรตนอื่นๆ

เมื่อได้เวลาอันสมควร ก็ถึงกาลที่พระกฤษณะจะกลับไปยังไวกูณฐ์สถานของพระองค์เหตุการณ์มีอยู่ว่า ครั้งหนึ่ง หมู่กษัตริย์ยาฑพเมาสุรา ทะเลาะวิวาทปลงพระชนท์กันเอง พระกฤษณะพยายามห้ามปราม แต่ก็ไม่เป็นผล พระองค์จึงหลบหนีเข้าไปในป่า บังเอิญขณะนั้น มีพรานป่าออกล่าสัตว์ พรานผู้นั้นสำคัญผิดว่าพระกฤษณะเป็นสัตว์จึงยิงพระองค์ด้วยธนูถูกที่ "ข้อเท้า" อันเป็นจุดชีวิตของพระกฤษณะ จนสิ้นพระชนม์

เมื่อข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระกฤษณะล่วงรู้ไปถึงในเมือง พระวสุเทวะ นางเทวากี ตลอดจนนางโรหินีก็สิ้นพระชนม์ตามไปด้วย จากนั้นไม่นานก็เกิดน้ำท่วมใหญ่จนเมืองทวารกา จมหายไปในที่สุด
บ้างเชื่อว่าบูชาพระกฤษณะ เสมือนการบูชาความรัก 


แล้วอะไรคือความรักที่ดีล่ะ? คำตอบที่มีอยู่ในบทสวดบูชาพระลักษมี คือ ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว 

บ้างขอพร หรือบูชา เพื่อขอให้มีความรักที่งดงาม แท้จริง
ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : รวมรวม ปรุงแต่ง จากหลากหลายแหล่งที่มา เอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆต้นฉบับ ที่หยิบมาทั้งบางส่วน ทั้งประโยค และทั้งย่อหน้า

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

One Love - Bob Marley สิ่งที่คิดถึงเมืองไทย และ ภาคแปล


One Love - Bob Marley ภาคแปล

เริ่มต้นได้ฟังเพลงนี้มานานมาก ตั้งแต่สมัย ม. ต้น ราวๆ ปี พ.ศ. 2529
สมัยนั้นพอฟังดนตรีแนวนี้แล้ว ทำให้ผมคลั่งไคล้ Bob Marley มากๆๆ

เขาเป็นใคร ยังไง ไม่รู้ รู้แค่เพียง นี่เป็น ดนตรีเรกเก้ และเขาเกิดที่ จาไมก้าดนตรีที่โดนใจ ทำให้ไอ้หนุ่มบ้านนอก วัยกระเตาะ อย่างผม หลงไหล
หาซื้อเทป ( ของกอป ม้วนละราวๆ 30 บาท ) ที่มีแต่ปก
ไม่มีเนื้อหา เนื้อเพลง ในปกด้านใน ( แน่ละ ของกอปนี่นา )

---------------------------------------------------------------พอว่างๆ บังเอิญได้ผ่านฟังแว่วๆ ผ่านหู เลยนึกเพลงขึ้นได้
แล้วก็พาลนึกภาพบรรยากาศ ที่เคยอ่าน เคยรู้ของ Concert : One Love Jamaica
22 April 1978 ใน Concert : One Love นี้เอง ที่ Bob Marley 
Concert นี้ จัดขึ้นเพื่อหยุดการความรุนแรงที่เกิดจากนักการเมือง 2 ขั้ว
Michael Manley ผู้นำฝ่ายรัฐบาล
Edward Seaka ผู้นำพรรคแรงงานที่เป็นฝ่ายค้าน
โดยที่ Bob Marley เป็นผู้อยู่ตรงกลาง ร่วมจับมือของนักการเมืองทั้ง 2 ขั้ว
ก็ไม่รู้ว่า มุมของนักการเมืองนั้น ทำเพื่อสร้างภาพหรือไม่


แม้ภาพบางภาพจะแสดงให้เห็นว่า นักการเมืองทั้ง 2 ยิ้ม
บางภาพ ก็แสดงสีหน้า ไม่จริงใจ ต่อการจับมือกัน

กลับมาที่ประเทศไทยของเรา
นี่อาจจะเป็นรูปแบบก่อนการกำเนิดของประชาธิปไตยอย่างแม้จริง (มั้ง)
ที่จะต้องมีการเมือง 2 ขั้วที่ชัดเจน แต่ทำไมต้องรุนแรง ใส่ร้ายกัน
แม้ประเทศอื่นๆ จะ 2 ขั้วและ รุนแรง เพราะนั่นไม่มีศูนย์รวมใจของประเทศอย่างพระมหากษัตริย์

เรากำลังเดินไปสู่ประชาธิปไตย แต่จงระลึกเสมอว่า
ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ


ด้านล่างเป็นเพลง One Love และเนื้อหาที่แปลงโดยคุณเบียร์ เจ้าของ Blog : AelitaX Translate ที่แปลไว้ดีเหลือเกิน จนผมไม่ต้องแปลเพลงนี้เองละ
ที่ Link http://www.aelitaxtranslate.com/2013/04/bob-marley-one-love.html

ขอบคุณคุณเบียรอีกครั้งครับ


One Love, One Heart Let's get together and feel all right Hear the children crying (One Love) Hear the children crying (One Heart) Sayin' give thanks and praise to the Lord and I will feel all right Sayin' let's get together and feel all right 
ความรักเพียงหนึ่งเดียว! รวมใจเป็นหนึ่ง!
เรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะ
ฟังเสียงร้องไห้ของเด็กๆ (ความรักเพียงหนึ่งเดียว)
ฟังเสียงร้องไห้ของเด็กๆ (รวมใจเป็นหนึ่ง)
พูดออกไป : ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า และฉันจะรู้สึกดี
พูดออกไป : เรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะ
Let them all pass all their dirty remarks (One Love) There is one question I'd really like to ask (One Heart) Is there a place for the hopeless sinner Who has hurt all mankind just to save his own beliefs ? ให้ทุกๆคนผ่านพ้นทุกๆความเห็นสกปรกๆของพวกเขาไป (ความรักเพียงหนึ่งเดีัยว)มีคำถามหนึ่งที่ฉันอยากจะถามออกไป (รวมใจเป็นหนึ่ง)มีที่สำหรับคนบาปที่ไร้ความหวังหรือเปล่านะคนที่ทำลายมนุษยชาติ เพียงเพื่อปกป้องความเชื่อของตัวเองความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : ผมมองว่า ไม่ได้แปลว่าความเชื่อนะ ผมมองว่าความงมงาย และการรับรู้ หรือ ฟังความข้างเดียว


One Love, "What about the one heart ?"One Heart, "What about ?" Let's get together and feel all right As it was in the beginning (One Love) So shall it be in the end (One Heart)All right! Give thanks and praise to the Lord and I will feel all rightLet's get together and feel all right One more thingความรักเพียงหนึ่ง! แล้วหัวใจล่ะ ? รวมใจเป็นหนึ่ง ?เรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะมันคือจุดเริ่มต้น (ความรักเพียงหนึ่งเดียว)แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปจนจบ (รวมใจเป็นหนึ่ง)เอาล่ะ !ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า และฉันจะรู้สึกดีเรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะอีกอย่างหนึ่งก็คือ !
Let's get together to fight this Holy Armageddon (One Love) So when the Man comes there will be no no doom (One Song) Have pity on those whose chances grove thinner There ain't no hiding place from the Father of Creation 
เรามารวมตัวกัน เพื่อต้านการทำลายล้างโลกกันเถอะ (ความรักเพียงหนึ่งเดียว)แม้จะมีคนเห็นแก่ตัวมา จะไม่มีการทำลายล้างเกิดขึ้น (รวมใจเป็นหนึ่ง)สงสารคนที่สูยเสียโอกาสไปไม่มีที่ให้หลบซ่อนจากพระบิดาแห่งการรังสรรค์หรอกนะSayin' One Love, "What about the one heart?"One Heart, "What about the-?"  Let's get together and feel all right I'm pleading to mankind (One Love) Oh Lord (One Heart)พูดออกมา : ความรักเพียงหนึ่ง! แล้วหัวใจล่ะ ?
รวมใจเป็นหนึ่ง, แล้วไงล่ะ ?เรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะฉันอ้อนวอนต่อมนุษยชาติ! (ความรักเพียงหนึ่งเดียว)พระผู้เป็นเจ้า! (รวมใจเป็นหนึ่ง)
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right Let's get together and feel all rightGive thanks and praise to the Lord and I will feel all right Let's get together and feel all right   ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า และฉันจะรู้สึกดีเรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า และฉันจะรู้สึกดีเรามาอยู่ด้วยกันและสร้างความรู้สึกดีๆกันเถอะ
ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : ต้นฉบับจากคุณเบียร์ แต่ก็ อดแก้ไข บางคำไม่ได้ มุมของภาษาไทยอาจจะต่างกันเล็กน้อย .... ขอบคุณอีกครั้ง ครับวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วาทะขงจื๊อ - เท่าที่พอจะเข้าใจได้
ไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นที่ไม่เข้าใจเรา 
แต่ต้องเป็นห่วงว่าเรา ไม่เข้าใจคนอื่น
------------------------------------------------------------------------------ 

 
การศึกษาค้นคว้า ถ้าเอนเอียงไปสุดสายไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่ง ก็มีแต่ผลเสียเท่านั้น
------------------------------------------------------------------------------
 

การที่ยอมรับว่า "ไม่รู้" นั้น ก็คือความที่ "รู้แล้ว"
ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : นั่นคือ รู้ว่าควรจะต้องขวนขวายหาความรู้ 
------------------------------------------------------------------------------
 

บัณฑิตคิดถึงว่า ทำอย่างไรจะเพิ่มพูนคุณธรรมของตนได้ 
คนพาลคิดถึงว่า ทำอย่างไรจึงจะเห็นความเป็นอยู่ของตนสะดวกสบายขึ้น โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม
------------------------------------------------------------------------------

อ่อนน้อมแต่ไม่มีจริยธรรม จะกลายเป็นเรื่องเหนื่อยเปล่า 

ระมัดระวังแต่ไม่มีจริยธรรม จะเป็นความขลาดกลัว 
------------------------------------------------------------------------------
กล้าหาญแต่ไม่มีจริยธรรม จะกลายเป็นก่อการร้าย 
ซื่อตรงแต่ไม่มีจริยธรรม จะเป็นภัยแก่คนอื่น
------------------------------------------------------------------------------

ยังปรนนิบัติคนที่มีชีวิตไม่เป็น จะปรนนิบัติเซ่นไหว้เทพเจ้ากับผีได้อย่างไรเล่า

ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : คงหมายความเน้นไปที่ปรนนิบัติ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ นั่นแหละ
------------------------------------------------------------------------------

ในระหว่างเป็นเพื่อนกันต้อง ตักเตือนให้กำลังใจกันและกัน 

ในระหว่างพี่น้องต้องสามัคคีกัน

ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : สิ่งที่เน้นคือ กับเพื่อน ต้องให้กำลังใจ กับพี่น้อง ต้องสามัคคี
------------------------------------------------------------------------------
เมื่อรักเขาจะไม่ให้กำลังใจเขาได้หรือ 
เมื่อซื่อสัตย์ต่อเขาจะไม่ตักเตือนสั่งสอนเขาได้หรือ
------------------------------------------------------------------------------

ตำหนิตนเองให้มาก ตำหนิผู้อื่นให้น้อย ก็จะไม่มีใครโกรธแค้น

ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : ตำหนิตนเอง ในความหมายนี้ คงเป็นเรื่องของการพิจารณาในทุกขณะ ว่ามีอะไรที่ผิด หรือ คลาดเคลื่อนจากความถูกต้องไปบ้าง
 
------------------------------------------------------------------------------

บัณฑิตขอร้องกับตนเอง ส่วนคนพาลนั้นจะขอร้องกับคนผู้อื่น

------------------------------------------------------------------------------

ทุกคนเกลียดก็ต้องพิจารณา ทุกคนรักก็ต้องพิจารณา

------------------------------------------------------------------------------

นิสัยคนมีความเหมือนกัน แต่การศึกษาทำให้แตกต่างกัน

------------------------------------------------------------------------------

เฉพาะคนที่มีปัญญาสูง กับคนที่โง่มากเท่านั้น ที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเขาได้

------------------------------------------------------------------------------
รักความเมตตา แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่ถูกหลอกลวงง่าย 
รักความรู้ แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่ความรู้นั้นกระจัดกระจายไม่มีฐานที่ตั้ง
รักความซื่อสัตย์ แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่เป็นภัยแก่ตนโดยง่าย 
รักพูดตรงความจริง แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่การพูดจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นได้โดยง่าย
------------------------------------------------------------------------------

รักความกล้าหาญ แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่ก่อความไม่สงบได้ง่าย
 

รักความเข้มแข็ง แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่เป็นคนมุทะลุได้ง่าย
------------------------------------------------------------------------------

อ่านหนังสือโดยไม่ค้นคิด การอ่านจะไม่ได้อะไร 
ค้นคิดโดยไม่ได้อ่านหนังสือ การค้นคิดจะเปล่าประโยชน์
ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : เน้นการอ่านโดยที่ไม่อ่าน แล้วปล่อยผ่านไปง่ายๆนั่นเอง
ต้องรู้จักการคิด และค้นหาในสิ่งได้อ่านผ่านไป ไม่เชื่อปักใจง่ายๆ
------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่มีเมตตาธรรมเท่านั้น จึงจะสามารถรักคนด้วยความจริงใจ 
และจึงสามารถเกลียดคนด้วยความจริงใจ
------------------------------------------------------------------------------

ผู้มีปัญญาชื่นชมน้ำ เป็นผู้ขยัน ผู้มีความสุข ผู้มีเมตตา
 

ชื่นชมภูเขา เป็นผู้รักสงบ เป็นผู้มีอายุยืน
ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : ชี้นำให้รัก และรู้จักอยู่กับธรรมชาติ นั่นเอง 
------------------------------------------------------------------------------

เลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นนะหรือ 
ถ้าเช่นนั้น หมากับม้าก็ได้รับการเลี้ยงดูให้มีชีวิตอยู่เช่นกัน

ความเห็นส่วนตัว [ Natt C. ] : ไม่ใช่แค่ดูแลผู้มีพระคุณเท่านั้น
ต้องทำให้ท่านเหล่านั้น มีความสุขกับชีวิตด้วยวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Healthy Time - รายการที่ทำให้กลับมาฟังวิทยุ อีกครั้งก่อนหน้านี้ ได้เคยเขียนถึงเรื่องของ การกลับมาดูทีวี อีกครั้ง 
จากการที่ได้ดูรายการ ฝรั่งป๊อกป๊อก 

มารอบนี้ อยากเขียนถึงรายการวิทยุ ที่ทำให้เกิดการกลับมาฟังวิทยุ อีกครั้ง
รายการที่อยากเขียนถึง คือ Healthy Time โดย ฐิติรัตน์, อ.สง่า และ หมอปัญญา


จุดเริ่มของการได้มาฟังรายการนี้ เกิดจากที่ ฟังรายการบอลเวลาต้องขับรถกลางคืน ที่ช่อง FM 99.00 เลยทำให้ช่องรายการค้างอยู่ที่รถ 

เช้ามาของวันที่ทำงาน ผมมักจะออกเดินทางแต่เช้า 05.55 น. 
ก็เลยได้มาฟัง Healthy Time เวลา 06.00 - 07.00 น. 
ฟังครั้งแรก 1 ชม. สะกดผมอยู่เลย
อาจารย์หมอปัญญา ทำให้ผมหลงรััก (อีกแล้ว) 
ครึ่งชั่วโมงแรก จะเป็นการเล่าเรื่อง ให้ความรู้ โดยหมอปัญญา ในเรื่องต่างๆ ที่หมอหาความรู้ และผ่านกระบวนการคิด เพื่อที่จะสื่อสารให้คนทั่วๆไปได้ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆ 
เพราะการทัวร์อวัยวะต่างๆในร่างกาย (อันนี้ศัพท์ที่หมอพูด) บางอย่างก็ยากที่คนที่ไม่ได้เรียนทางนี้จะเข้าใจได้ง่ายๆ แต่ หมอปัญญาก็พยายามหาวิธีการให้เราๆ ท่านๆ เข้าใจ

ครึ่งชั่วโมงหลัง จะเป็นการตอบคำถาม โดยมาจากทาง 
e-mail : thitirat.po@mcot.net ซึ่งเป็น e-mail ของคุณหนูนา และ 
SMS : 4111099

อ้อ...วันอังคาร ครึ่งชั่วโมงหลัง จะเป็นช่วง กินอยู่อย่าง"สง่า" กับ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
ซึ่งเป็นเรี่องเกีั่ยวกับโภชนาการ การการกินอาการให้ถูกต้อง


อ้อ....(อีกครั้ง) แล้วก็วันศุกร์ ครึ่งชั่วโมงหลัง ก็จะเป็นช่วงถอดรหัส ขยับกาย ซึ่งก็เจอกับ หมอปัญญา เหมือนกัน
อยากจะบอกว่า ผมชอบรายการวันศุกร์มาก เพราะได้รู้ว่า ท่าทางของคนเราที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มีอะไรที่ทำผิดท่าทางไหม ซึ่งพอฟังแล้ว ก็ลองมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล้วก็พบว่า "เออ...จริงวุ๊ย"

อีกเหตุผล ที่ทำให้เสพติดรายการนี้ นอกเหนือจากความรู้ด้านสุขภาพ คือ
การที่ผมเองต้อง Morning Brief ให้ทีมงานนับร้อยฟังทุกเช้า แต่การคุยเรื่องงานทุกวัน ในยามเช้ามันช่างน่าเบื่อ ก็เลย หยิบประเด็นทุกเช้าจากหมอปัญญา
ซึ่งก็เป็นประเด็น ความรู้ทางด้านสุขภาพ มาส่งความรู้ต่อให้ทีมงานรับรู้ต่อ
จนทุกคนเข้าใจว่า ผมมีแฟนเป็นหมอไปแล้ว !!

รายการที่มีสาระ ความรู้ดีๆในประเทศนี้ยังน้อย เมื่อเทียบกับ รายการสุขภาพที่แฝงการขายสินค้าที่โฆษณาเกินจริง ลองฟังรายการ Healthy Time ครับ
นี่เป็นรายการที่ให้ความรู้ ที่เข้าใจได้ง่ายจริงๆ 

อีกนิด....สามารถฟังรายการย้อนหลังทาง Internet ได้ที่นี่เลยครับ

จะบอกว่า ผมฟังสัปดาห์ที่หมอปัญญาพูดเรื่อง สารต้านอนุมูลอิสระทั้ง 5 วัน ฟังสด 1 รอบ + ฟังย้อนหลัง 2 รอบ รวม 3 รอบกว่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ผมอาจใช้เวลามากหน่อย แต่คุ้มค่า กับความเข้าใจ และได้ถ่ายทอดต่ออย่างถูกต้อง
 


 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Meeting : 60 is 60 [ 16 June 2013 ]

Meeting 60 is 60 @ ใบไม้ร่าเริง เกษตร
16 June 2013

ขอบคุณความเป็นเพื่อน ทั้งเพื่อนที่ยังอยู่ และจากเราไป
เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันใหม่ (แบบเยอะๆ ) อีก...ไม่นานหรอก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หัวเทียน ???หน้าที่ของหัวเทียน
หน้าที่ของหัวเทียน คือ ส่งประกายไฟฟ้าแรงสูง ระหว่างขั้วอิเลคโทรดและประกายไฟฟ้า เกิดจากขดลวดไฟฟ้า เรียกกันว่า คอล์ยจุดระเบิดหรือแมคนิโต
ประกายไฟฟ้าแรงสูง จะช่วยจุดเชื้อเพลิงที่ถูกอัดฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้  ให้เกิดระเบิดขึ้นในกระบอกสูบ  เชื้อเพลิงผสมนั้น จะถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นเพื่อไอเสียที่ปล่อยออกมานั้น จะได้สะอาด และเครื่องยนต์จะได้ทำงานอย่างเต็มที่  โดยที่ผลงานคุ้มค่ากับเชื้อเพลิงที่เสียไป
หัวเทียนนั้นลักษณะการทำงานจะคล้ายกับ ไฟเช๊คจุดบุหรี่  แต่จะต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว  คือในช่วงที่เชื้อเพลิงผสมเกิดระเบิดขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น และหลังจากที่ระเบิดขึ้นแล้ว  ส่วนผสมที่ฉีดเข้าไปใหม่นั้น จะทำให้อุณหภูมิที่หัวเทียนก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว

โครงสร้างของหัวเทียน 
-  ฉนวน(INSULATOR) ฉนวนนี้ทำมาจากอะลูมิเนียม ผสมกับกระเบื้องเซรามิค ตัวกระเบื้องเซรามิคนี้  จะมีความแข็งเป็นที่สองรองจาก เพชร และมีผลึกเช่นเดียวกับทับทิมหรือนิล
- ขั้วแกนกลาง(COPPER CORE) ขั้วแกนกลางของหัวเทียน นี้ใช้ทองแดงออกแบบมาเพื่อสามารถระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว และเป็นสื่อไฟฟ้าอย่างที่ดี
- โลหะที่เป็นเปลือกหุ้มติดกับฉนวน  เพื่อให้มั่นใจว่า รอยต่อ ระหว่างส่วนประกอบนั้น ปิดกระชับแน่น และยังมีแป้งฝุ่นชนิดพิเศษอัดเข้าด้วยกันอีก  แป้งฝุ่นที่อัดเข้าไปนี้ จะทำให้หัวเทียนทำงานอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ  ทั้ง ๆ ที่ถูกความกดดันสูงและอยู่ในที่ ที่มีอุณหภูมิสูงอีกด้วย

Source : SIAM NGK      

ลักษณะของหัวเทียนสามารถบอกถึงลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ และหัวเทียน ลักษณะของขั้วหัวเทียน และฉนวน หน้าตาของหัวเทียน จะบอกข้อมูลในการทำงานของหัวเทียน เช่นเดียวกับส่วนผสมภายในห้องเผาไหม้
การประเมินลักษณะของหัวเทียนเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบเพื่อความเที่ยงตรง
ก่อนที่จะประเมินลักษณะของ หัวเทียน ควรขับรถมากกว่า 10 กม. เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานในประสิทธิภาพปานกลางก่อนการปรับ

ปรกติ

 


ปลายของฉนวนหุ้มออกเป็นสีระหว่างสีขาวหรือสีเหลืองจางๆออกไปทางสีเทานั้น 
เครื่องยนต์ปกติ ระดับอุณหภูมิความร้อนภายในเครื่องยนต์ถูกต้อง 
ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศและจังหวะการจุดระเบิดถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
การฉีดน้ำมันเสริมในขณะเครื่องเย็นทำงานอย่างถูกต้อง ไม่มีความร้อนสูงเกิดขึ้น

เขม่า


ปลายของฉนวนหุ้ม เขี้ยวหัวเทียนและส่วนที่ครอบมีคราบผงเขม่าสีดำเกาะอยู่
สาเหตุ : ส่วนผสมของน้ำมัน เชื้อเพลิงกับอากาศไม่ถูกต้อง (คาร์บูเรเตอร์, ระบบหัวฉีด) ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไป ไส้กรองอากาศสกปรกมาก ระบบอากาศเข้าแบบอัตโนมัติหรือสายเคเบิ้ลเปิดระบบอากาศเข้าผิดปรกติ หรือมีการใช้รถยนต์ในระยะทางสั้นๆ หัวเทียนเย็น ระดับอุณหภูมิความร้อนต่ำเกินไป
ผลกระทบ : จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด การสตาร์ทที่ไม่สมบูรณ์ในขณะเครื่องเย็น
วิธีการแก้ไข : ปรับตั้งส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศและระบบช่วยการสตาร์ทรถในขณะเครื่องเย็นและตรวจสอบไส้กรองอากาศ

คราบสกปรกจากน้ำมันเครื่อง
 
 

ปลายของฉนวนหุ้ม เขี้ยวหัวเทียนและส่วนที่ครอบมีคราบน้ำมันเครื่องหรือเขม่าคาร์บอนเกาะอยู่
สาเหตุ : มีน้ำมันเครื่องใน ห้องเผาไหม้มากเกินไป ระดับน้ำมันเครื่องสูงเกิน แหวนลูกสูบ กระบอกสูบหรือซีลวาล์วสึกหรอมากเกินไป ส่วนในเครื่องยนต์สองจังหวะนั้น มีน้ำมันเครื่องอยู่ในส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไป
ผลกระทบ : สูญเสียกำลังในการจุดระเบิด สตาร์ทติดยาก
วิธีการแก้ไข : ทำการยกเครื่องใหม่ ปรับส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศให้ถูกต้องและเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

คราบตะกั่ว
 

ปลายของฉนวนหุ้มออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนเคลือบสีเหลือง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีสีเขียวอ่อนปนอยู่ด้วย
สาเหตุ : ส่วนผสมของน้ำมัน เชื้อเพลิงมีสารตะกั่วอยู่ คราบที่เคลือบอยู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนักหลังจาก ที่ลิ้นปีกผีเสื้อขยายระยะเวลาการเปิดออกบางส่วนให้ยาวนานขึ้น
ผลกระทบ : จังหวะการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนัก คราบที่เคลือบอยู่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ทำให้การจุดระเบิดผิดพลาดได้
วิธีการแก้ไข : ให้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะทำความสะอาดหัวเทียนเหล่านี้

คราบตะกั่วจำนวนมาก


ปลายของฉนวนหุ้มและในบางส่วน มีคราบหนาสีน้ำตาลอ่อนเคลือบสีเหลืองซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีสีเขียวอ่อนปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก
สาเหตุ : ส่วนผสมของน้ำมัน เชื้อเพลิงมีสารตะกั่วอยู่ คราบที่เคลือบอยู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนักหลังจาก ที่ลิ้นปีกผีเสื้อขยายระยะเวลาการเปิดออกบางส่วนให้ยาวนานขึ้น
ผลกระทบ : จังหวะการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนัก คราบที่เคลือบอยู่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ทำให้การจุดระเบิดผิดพลาดได้
วิธีการแก้ไข : ให้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะทำความสะอาดหัวเทียนเหล่านั้น

คราบเถ้าเขม่า


เถ้าเขม่าจากน้ำมันเครื่องและส่วนผสมเป็นจำนวนมากเกาะติดอยู่ที่ปลายและในช่องว่างของฉนวนหุ้มและเขี้ยวหัวเทียน มีกากของเถ้าเขม่าที่หัวเทียนและบางส่วนหลุดลงไปอยู่ในห้องเผาไหม้
สาเหตุ : สารที่อยู่ในส่วนผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาใช้กับน้ำมันเครื่อง สามารถที่จะทิ้งคราบเถ้าเขม่าดังกล่าวไว้บนหัวเทียนและในห้องเผาไหม้ได้
ผลกระทบ : สามารถทำให้การจุดระเบิดโดยอัตโนมัติได้ ทำให้เครื่องยนต์เสียกำลังและอาจจะเสียหาย วิธีการแก้ไข : ซ่อมเครื่องยนต์และทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ใช้น้ำมันเครื่องตามที่ระบุไว้

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางเกิดการละลาย
 
 

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางละลาย ปลายของฉนวนหุ้มอ่อนตัว และมีรูพรุนเป็นจำนวนมาก
สาเหตุ : ความร้อนสูงเกิน เนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ สามารถเกิดมาจากระยะเวลาของการจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป หรือมีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ วาล์วหรือจานจ่ายผิดปรกติและน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ และอาจจะเนื่องมาจากระดับความร้อนของหัวเทียนนั้นต่ำมากเกินไป
ผลกระทบ : จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด เครื่องยนต์เสียกำลัง(เครื่องยนต์เสียหาย)
วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบหัวฉีดและระบบอากาศเข้า และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ที่มีค่าระดับความร้อนที่ถูกต้อง

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางเกิดการละลาย
 

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางละลายไปเป็นอย่างมาก พร้อมมีความเสียหายเป็นอย่างมากเกิดขึ้นกับเขี้ยวอิเล็กโทรดกราวด์
สาเหตุ : ความร้อนสูงเกิน เนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ สามารถเกิดมาจากระยะเวลาของการจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป หรือมีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ วาล์วหรือจานจ่ายผิดปรกติและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ
ผลกระทบ : เครื่องยนต์ไม่มี กำลัง ตามมาด้วยความบกพร่องของเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง ปลายฉนวนหุ้มอาจจะแตกร้าวได้เนื่องจากความร้อนของเขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลาง สูงมากเกินไป
วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบหัวฉีดและระบบอากาศเข้า และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

เขี้ยวอิเล็กโทรดละลาย
 

เขี้ยวอิเล็กโทรดละลายเป็นรูปทรงดอกกระหล่ำ อาจจะมีสาเหตุมาจากคราบสกปรกของสิ่งอื่นๆ
สาเหตุ : ความร้อนสูงเกิน เนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ สามารถเกิดมาจากระยะเวลาของการจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป หรือมีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ วาล์วหรือจานจ่ายผิดปรกติและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ
ผลกระทบ : เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ตามมาด้วยความบกพร่องของเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง
วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบอากาศเข้า และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางบางกร่อนลงเป็นจำนวนมาก
 

สาเหตุ : ไม่ได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะเวลาของการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
ผลกระทบ : จังหวะการจุดระเบิด ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเร่งเครื่อง (ไฟสปาร์คไม่เพียงพอที่จะกระโดดข้ามช่องว่างระหว่างเขี้ยวอิเล็กโทรดที่ กว้างมากขึ้น) สตาร์ทติดเครื่องยากขึ้น
วิธีการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

เขี้ยวอิเล็กโทรดกราวด์บางกร่อนลงเป็นจำนวนมาก
 

สาเหตุ : การเผาไหม้อย่างรุนแรงของส่วนผสมที่ใช้เติมในน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง คราบเขม่าหรือองค์ประกอบอื่นๆที่ขัดขวางทิศทางการหมุนเวียนในห้องเผาไหม้ เครื่องยนต์เกิดเสียงดังแต่ความร้อนไม่สูงมากเกินไป
ผลกระทบ : จังหวะการจุดระเบิด ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเร่งเครื่อง (ไฟสปาร์คไม่เพียงพอที่จะกระโดดข้ามช่องว่างระหว่างเขี้ยวอิเล็กโทรดที่ กว้างมากขึ้น) สตาร์ทติดเครื่องยากขึ้น
วิธีการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

ปลายฉนวนหุ้มเกิดการแตกร้าว
 

สาเหตุ : ความเสียหายทางกลไก (การตกกระแทกหรือแรงกดบนเขี้ยวอิเล็กโทรด เนื่องจากการจับต้องขนย้ายที่ไม่ถูกวิธี) ในกรณีที่เสียหายมากๆ ปลายฉนวนหุ้มนี้อาจจะแตกออกโดยคราบเขม่าที่เกาะอยู่ระหว่างตัวฉนวนและเขี้ยว อิเล็กโทรดตรงกลางได้ หรือโดยการสึกกร่อนของเขี้ยวอิเล็กโทรดตรงกลาง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการละเลยการเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะเวลาที่กำหนด)
ผลกระทบ : จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด มีประกายไฟในส่วนที่เข้าถึงได้ยากสำหรับส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ
วิธีการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

Source : BOSCH


มาหาข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับหัวเทียน เนื่องจากว่า เปลี่ยนหัวเทียนเอง แล้วบังเอิญขันน๊อตที่ยึดฝาสูบกับปลั๊กหัวเทียนขาดไป 1 ตัว 
ทำให้ต้องเดินพล่านหาน๊อตเบอร์ 10 ตัวยาวๆ มาใส่แทน
เฮ๊อ....เรื่องง่ายๆ ดันทำให้ยากซะอีก